Active Image
 

Polls

Denne siden var ....
 
Home
AP's langsiktige mål PDF Print E-mail
Tuesday, 24 January 2012

Vekk med kristendommen!

Det har vært Arbeiderpartiets lengsel gjennom mange og lange år. Tidlig på 1930-tallet, da det første AP-toget gikk igjennom Sandefjords gater, var det én parole som gjorde innholdet mer interessant enn de andre. Det sto med store bokstaver:

Stryk korset - heis flagget rødt og rent!

Og fanen som ble båret foran var rød, uten kors. Det var Arbeiderpartiets fane den gang. Siden har dette ligget i agendaen til AP.

I 1946 ble det holdt et foredrag av en Ap-leder på Østlandet for AUF-ere. Det var et inspirert og godt formulert foredrag. Foredragsholderen var godt kjent med innholdet, og framførte det med stor autoritet. Ungdommen skulle vinnes for Ap. Jeg var der sammen med andre AUF-ere. Under foredraget ble han riktig varm i trøya og utbasunerte med ekstra trykk på stemmen:

— Det er to onder Norge sliter med. Og vi er ikke et fritt land så leng disse onder binder oss. Så tok han en liten pause før han fortsatte:
— Det ene er kapitalismen, og det andre er kristendommen. Vi er ikke et fritt folk før vi har kvittet oss med det.

Videre sa han at kristendommen er verre en opium for det norske folk. Han spurte:
— Hvordan skal vi bli kvitt dette uvesenet? Stenger vi kirkedører og bedehus, taper vi for mange stemmer, og det har vi ikke råd til. Men hvordan skal vi gjøre det?

Han svarte selv:
— Jo, vi skal ta kristendomstimene ut av skolen. Dette må gjøres så langsomt at ingen merker det. Vi skal ta time for time bort og fortrenge disse timene med ting som ligner. Når vi tar den siste kristendomstimen ut av folkeskolen, kan vi stenge kirker og bedehus uten at noen vil reagere.

Jeg var tjueto år da jeg hørte dette foredraget. Jeg gikk ut fra møtet med visshet om at min plass ikke var i AUF. Dette er nå lenge siden, og jeg har fulgt nøye med om skolen skulle miste sin kristendomsundervisning. Med RLE-faget har AP nesten kommet til målet sitt. Det er veldig få timer i dette faget som er Kristus-orientert. En kristendomstime må jo nødvendigvis dreie seg om Kristus og Hans lære.

Kristenfolk:
— Våkn opp før det er for sent. Nå må vi mønstre, før siste time er gått!  Torleif Iversen, Alta
Last Updated ( Tuesday, 24 January 2012 )
 
< Prev   Next >
© 2024 abort.no