Sample Image
 

Polls

Denne siden var ....
 
Home
Kirken og Grunnloven PDF Print E-mail
Friday, 18 May 2012

Kirken blir ikke fri, men avkristnet!

1. Kirken får ikke tilbake "Opplysningsvesenets fond" (dvs. gammelt kirkegods og andre verdier som kongen (staten) i sin tid tok fra kirken). Derfor blir kirken fortsatt 100% økonomisk avhengig av staten. Og alle vet: Den som sitter på pengesekken, har makten! Staten vil ha full kontroll over kirken også etter 21. mai (så sant det blir 2/3 flertall i stortinget).

2. "Kirkens ordninger" skal fortsatt vedtas ved lov. Dvs. at staten, som før,vil ha full kontroll over kirkens ytre og indre liv. Men fra nå av uten å være bundet av kirkens gamle tro og lære. Nei,fra nå av er det demokratiske og multikulturelle/hedenske flertallet som bestemmer alt. Gud er satt utenfor.

3. Alle religioner likestilles. Det betyr at muhammedanismen nå skal få grunnlovsfestet rett til økonomisk støtte på lik linje med alle andre. Sharia blir nok det neste.

Konklusjon:
Hedenskapet blir gjeninnført i landet vårt. Og kirken blir avkristnet! Kristofobien synes å ha overtatt helt på det norske storting for tiden. Om Gud ler eller gråter skal jeg ikke uttale meg om. Men en ting er sikkert: Ingen er så blind, som den som ikke vil se! Ludvig Nessa

Last Updated ( Friday, 18 May 2012 )
 
< Prev   Next >
© 2024 abort.no