Active Image
 
Home arrow Mor
La mor få fred! PDF Print E-mail

Ingen hjelper en mor

ved å myrde hennes barn!

 Active Image

La oss be:

Far i himlen,
hør oss for Jesu Kristi skyld,
han som er født av deg før alle tider
og i tidens fylde ble et lite barn under mors hjerte
for å fri oss fra vår synd og skyld !

Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
hør det skriket som
stiger opp fra Marias hjerte,
det hjerte som sverdet har gjennomboret,
hør skriket fra alle dem som fikk sine barn
knust av svik og synd og skyld.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi bekjenner at
det er vår synd og skyld
som drepte dem,
din Sønn på korset
og alle barna i bøttene,
det var vår selvhevdelse
som slepte Maria til Golgata og
hennes søstre til abortklinikkene,
det var vårt svik som boret sverdet gjennom Marias hjerte,
det var vår tomhet, det store vakuum i vårt liv
som suget barnet ut av hennes omsorg.
Far, la oss ikke dø i denne synd !
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi bekjenner at
barnet under mors hjerte
er en sannhet fra deg, og at det er
vår løgn som dreper barnet. Vi ber deg
for alle mødre som bærer barnet i sitt liv, at du
må gi dem mot og kraft til å holde fast på
sannheten når de møter løgnens makt.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi ber om at du
må verge mor og barn
mot den mishandling og voldtekt
som blir utført ved våre offentlige sykehus.
Vi ber om at du må sende ut sannhetens Ånd og
avsløre den offentlige løgn som bærer
vår konges navnetrekk.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi ber om at det
ikke lenger må lykkes
for våre myndigheter og kirkeledere
å manipulere med ditt ord. Vi ber om at du må
åpenbare din nidkjærhet for det menneske du har
skapt i ditt billede, og gjøre livets lov
gjeldende mot lov om
"selvbestemt" abort.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi ber om at du
må trøste alle dem som
nå gråter over sine barn fordi dette
store sviket gjorde dem svake så de ga etter
for den lettvinte løsningen. Vi ber om at
du må gi dem Marias levede tro
- troen på barnet i Marias liv,
så de kan unnfange det evige livet.
Herre, hør vår bønn !Børre Knudsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2024 abort.no