Active Image
 
Home arrow Ja til livet!
Støtt oss! PDF Print E-mail

Dåp eller abort?

 Active Image
 Mor til dette barnet ombestemte seg!
Det ble dåp i stedet for abort.

 

 

Vi kjemper for livet

Støtt kampen nå!

Du støtter oss med 175 kr. hvis du ringer:

820 44 244

 

Vårt kontonummer:

7877 06 85892

 

Vår adresse:

Aksjon Nytt Liv

1605 Fredrikstad

 

 Active Image
En presentasjon av
nødrettsorganisasjonen


AKSJON NYTT LIV

1.
Aksjon Nytt Liv
(ANL)
består av døpte mennesker som tror på Jesus Kristus og bekjenner at alt nytt liv begynner med syndenes forlatelse i Jesu navn og blod.

2.
ANL
står ved dåpen tilsluttet en verdensomspenende aksjon for nytt liv som ble satt igang da Gud lot Jesus Kristus bli unnfanget ved Den Hellige Ånd i jomfru Marias liv.

3.
ANL
bekjenner troen på den Herre som selv har vært et foster.

4.
ANL
har sin basis i inkarnasjonen som er Guds eget vitnesbyrd om fosterets menneskeverd.

5.
ANL
mener at fosterdrapsloven er en av de største forførelser som er kommet over vårt folk. Og at veien til nytt liv for kirke og samfunn bare går gjennom et ærlig oppgjør med den løgnen som dreper både kropp og sjel.

6.
ANL
springer ut av forpliktelsen på det femte bud slik det er utlagt i Luthers store Katekisme: "Hvis du ser en uskyldig som blir dømt til døden eller kommer i lignende nød, og du ikke redder ham om det står i din makt, så har du drept ham. Og det vil heller ikke hjelpe deg at du sier du ikke har hjulpet til med råd og dåd.For du har unnlatt å yte ham den hjelp som kunne reddet livet hans."
Ordspr. 24, 10-12.

7.
ANL
er en aksjonsgruppe innen Den Norske Kirke som vil håndheve nødretten for medmennesker som er truet av fosterdrapsloven.

8.
ANL
ser de dødsdømte barna i mors liv som en særlig utfordring til Den Norske Kirke, fordi denne kirke ifølge Grunnloven skal være statens samvittighet.

9.
ANL
står på Kirkens Grunn og mener at kirken må bruke "himmelrikets nøkler" (Matt.16, 19; 18, 15-18; 1. Kor. 5) og bryter med staten som kirkestyre (2. Joh. 9-11) for bl.a. å avlegge et sant og troverdig vitnesbyrd for våre ufødte medmennesker.

10.
ANL
anklager Stortinget for å ha satt ufødte mennesker utenfor loven.

11.
ANL
anklager Regjeringen for å drepe ufødte medmennesker på proskripsjon (bestilling).

12.
ANL
anklager Høyesterett for å ha tilsidesatt ufødte medmenneskers rett til liv.

13.
ANL
forplikter seg på den medmenneskelige lov og den guddommelige rett som værner barn i mors liv selv om Storting,Regjering og Høyesterett svikter dem.

14.
ANL
ser seg nødtvunget til å ta loven i egen hånd for å forsvare ufødte medmenneskers liv.

15.
ANL
må i nødrettens navn bryte lavere rettsregler for å forsvare livets rett.

16.
ANL
vil med målrettede aksjoner stemple det offentlige fosterdrapet som kriminell virksomhet.

17.
ANL
vil på sakssvarende måter utfordre rettssamfunnet for å målbære kravet om rettsvern for ufødte.

18.
ANL
vil ved offentlig forkynnelse og symbolske handlinger henvende seg til folkets samvittighet på vegne av de dødsdømte i mors liv.

19.
ANL
vil ved sine aksjoner bygge opp et psykologisk og moralsk vern for barnet i mors liv inntil samfunnet opphever fosterdrapsloven og lovfester rettsvern fra unnfangelsen.

20.
ANL
må i den rådende situasjon arbeide delvis under jorden og unndra visse disposisjoner offentlighetens innsyn.

21.
ANL
vil til enhver tid ta det rettslige ansvar for sine aksjoner, og slik konfrontere rettssamfunnet med de ufødte barns rett.


ANL
har som styre et hemmelig råd. Anonymiteten er bl.a. diktert av behovet for strategiske bakmenn i virksomheten.

Den daglige ledelse av
ANL
ivaretas av prestene Børre Knudsen og Ludvig Nessa.


Torp
31. desember 1987

Børre Knudsen
Ludvig Nessa

 


Berg dem som blir hentet for å drepes,
redd dem som vakler til retterstedet.

Ordsp.24:11-12

flagg.gif (1944 bytes)


halv stang!
Vi flagger på halv stang for alle dem som også i dag er blitt myrdet i mors liv ved abort.


 

 

 
< Prev
© 2024 abort.no