Sample Image
 
Home arrow Den Norske Kirke i eksil arrow Styringsstruktur
Styringsstruktur PDF Print E-mail
Tuesday, 20 November 2007

GEISTLIG STYRINGSSTRUKTUR

FOR DEN NORSKE KIRKE I EKSIL
 

Menigheten

Den enkelte menighet er selvstendig, men forpliktet på innholdet i dokumentet «Kirkens syv kjennetegn» ( s.11). Menighetene kaller selv sine prester, men kun prester godkjent av det øverste styringsorgan i Den norske kirke i eksil.

Presten

Soknepresten er menighetens hyrde og veileder. Han velger i samråd med menigheten  sine medhjelpere med ansvar for diakoni (diakon)  og økonomi (økonom). Soknepresten  innkaller til medhjelpermøte når han finner det tjenlig. Minst en gang i  året sørger han for at det blir innkalt til et rådgivende menighetsmøte.

Biskopen

Bindeleddet mellom prestene og menighetene i Den norske kirke i eksil er tilsynsmanns-embetet. Biskopen velges etter konsensus av biskoper og prester i aktiv tjeneste. Biskopen har øverste ansvar i sitt bispedømme. Biskopen velger selv sine rådgivere. Minst en gang i året sørger han for at det blir innkalt til et rådgivende prestemøte i bispedømmet.

Øverste styringsorgan

Biskopene (bispemøtet)  har det øverste ansvar i Den norske kirke i eksil. Alle fellesarrangementer  for hele landet, så som  f.eks. sommerstevner, prestekonvent og andre oppgaver relatert til felles økonomi og informasjon, herunder redigering av kirkens organ ”På Kirkens Grunn”, samt eksilkirkens  sendinger på TV, er underlagt bispemøtet.  Saker som gjelder hele Den norske kirke i eksil, må avgjøres ved konsensus i bispemøtet.  Ledende biskop er den med lengst tjenestetid. Ingen, heller ikke bispemøtet, kan gjøre vedtak i strid med Den hellige Skrift og kirkens bekjennelse.


Post Scriptum:
Situasjonsbeskrivelse: Børre Knudsen ble i 1997 vigslet til biskop for Strandebarm prosti, nord. Strandebarm prosti, sør, har derfor i prinsipp vært uten biskop. Men her  har Per Kørner og Ludvig Nessa vært tilsynsmenn (proster), henholdsvis for Østlandet og Vestlandet. Sammen fungerer de som biskop for Strandebarm prosti, sør, inntil biskoper blir valgt og vigslet.

            
                                   Børre Knudsen         Per Kørner         Ludvig Nessa
Last Updated ( Wednesday, 21 November 2007 )
 
< Prev
© 2024 abort.no