Sample Image
 
Lederartikkel PDF Print E-mail
Wednesday, 21 November 2007

B. KNUDSEN – BISKOP FOR HVEM?

Strandebarm prosti ble stiftet 1. påskedag i 1991 av prestene Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa. Dette trekløveret har siden ledet det landsomfattende prostiet, Strandebarm prosti, som nå kalles Den norske kirke i eksil. Børre Knudsen med særlig ansvar for Nord-Norge, Per Kørner for Vestlandet og Ludvig Nessa for Østlandet.

Noen år senere, i april 1997, ble prestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo innlemmet i prostiet. Samme år ble Børre Knudsen vigslet til biskop for dem og for Strandebarm prosti, nord.

Resten av landet, Strandebarm prosti, sør,  fortsatte som før med Per Kørner og Ludvig Nessa som tilsynsmenn (proster). Sammen fungerer de to som biskop for Strandebarm prosti, sør, i påvente av at det også her blir vigslet biskoper.

Fra tid til annen opplever vi at enkeltmennesker i sin frustrasjon over tilstaden  i statskirken, utroper Børre Knudsen til sin biskop.

Dette er  noe som alltid gleder oss å høre. Gid at mange flere kunne oppdage at statskirken er okkupert av fremmed makt og sakte, men sikkert blir omgjort til en Satans synagoge. Gid at mange flere kunne komme til sannhets erkjennelse.  Og  ikke minst at ord  måtte bli til handling! Slik at mange eksilmenigheter kunne skyter frem som paddehatter over hele vårt langstrakte land. Kun slik kan vi innta okkupert område og igjen befri Herrens helligdom.

I senere tid har vi opplevd noe som bekymrer oss. Det er et fenomen som ligner mye på det som allerede er nevnt – at mennesker i nød utroper Børre Knudsen til sin biskop. Dette er  jo i seg selv svært så gledelig. Men når det viser seg at de ikke ønsker tilhørighet til den kirken Børre Knudsen er biskop i, blir saken en helt annen.

Messiaskirken i Oslo  f. eks. har ikke og kan heller ikke få Børre Knudsen som sin biskop. De valgte frivillig å tilslutte seg Missouri-synoden i USA fremfor eksilkirken i Norge. Biskop Børre Knudsen er ikke og kommer neppe noen gang til å bli anerkjent biskop i Missouri-synoden.

Å ville ha biskop Knudsen til biskop uten samtidig å ville tilhøre Den norske kirke i eksil er en selvmotsigelse. Å forsøke å adskille biskop Børre Knudsen og den eksilkirken han er biskop i, er ødeleggende og kirkesplittende.

I Kolbotn har vi allerede opplevd en slik  hjerteskjærende splittelse. Vi ønsker oss ikke flere.  Eksilkirken ønsker klare linjer «for Gud er  ikke uordens Gud,  men freds Gud».                                                                  Ludvig Nessa

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2007 )
 
< Prev   Next >
© 2024 abort.no