Active Image
 

Polls

Denne siden var ....
 
Home
Utviklingslæren PDF Print E-mail
Tuesday, 03 February 2009

Evolusjonsteorien utgått på dato!

Evolusjonsteorien bør nå plasseres der hvor den hører hjemme, nemlig i eventyrbøkene.

Darwin selv mente at teorien ville være i faresonen dersom man ikke i framtiden fant fossiler av mellomformer. Etter 150 år er fraværet av mellomformer et minst like stort problem som på Darwins tid. Til tross for ideelle vitenskapelige forutsetninger har man heller ikke greid å skape liv eller å ale fram mellomformer. Heller ikke har man greid å peke på noen mekanisme som det er grunn til å tro kan lede til evolusjon fra encellede organismer til menneske. Teorien er kort sagt ikke blitt vitenskapelig verifisert.

Problemene står i kø for dem som vil forsvare teorien. La meg bare kort nevne trekkfuglene. Hva i all verden fikk dem til å finne på å reise tvers over hele kloden to ganger i året? Hvordan kan evolusjon utvikle fugler med så fantastiske flyveegenskaper og navigasjonssystemer?

Evolusjonstanken holder ikke mål i dag som vitenskapelig teori! Men som religiøs myte fungerer den greit. Den som ikke vil tro Sannheten som Gud Herren har gitt oss i Bibelen har ikke noe valg. Han må tro på evolusjonsmyten. Men Bibelen står sterkere enn evolusjonstanken, også rent vitenskapelig betraktet.

Dr.Scient. Ivar Kristianslund, Ph. D.
Professor e.m. i matematisk statistikk og vitenskapelig metodelære.
Generalsekretær i partiet Abort-motstanderne

Last Updated ( Tuesday, 03 February 2009 )
 
< Prev
© 2023 abort.no