Active Image
 

Polls

Denne siden var ....
 
Home
Fredrikstad Blad skriver:

- Muslimene vil overta landet

- Muslimene vil overta landet

Av Roy Freddy Andersen

Abortmotstander ut mot tilbud om gratis prevensjon

Read more...
 
Abortholocaust

DEN MØRKESTE DAGEN I NORSK HISTORIE!

13. juni 1975 er den mørkeste dagen i norsk historie. Det er 35 år siden. Da ble en ulov vedtatt i det norske Storting som har kostet mer enn en halv million barn livet. Biskop Per Lønning gikk av i protest mot loven. I årene som fulgte ble prestene Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa avsatt som prester ved dom i rask rekkefølge p.g.a. sine protester mot uloven og massemyrderiene som fulgte i kjølevannet av den.

Et lite, stille sørgetog har nå i en årrekke gått fra Stortinget til Det ukjente barns grav i sorg over den forbannelse som har rammet landet vårt. Vi er ikke mange - for sløvhet og likegyldighet har lagt seg som en klam hånd over folket vårt. Få innrømmer at det er folkemord som finner sted på norske sykehus. Og få innser at vi er i ferd med å sage av den grenen vi selv sitter på!

I år blir markeringen lagt til lørdag 12. juni (ettersom 13. juni faller på en søndag), med ”stand” på Egertorget fra kl.11.00 til kl.15.00, og samling på Eidsvolls Plass kl.15.00. Deretter går sørgetoget til Det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund. Lastebilen med bilder av aborterte foster kommer til å rulle i Oslos gater det meste av dagen.

Alle eksilkirkens prester deltar. Bli også du med! Og få noen med deg, da vel!

Fredrikstad 31. mai 2010
Ludvig Nessa

 
En bønn

Far i himlen,

hør oss for Jesu Kristi skyld,
han som er født av deg før alle tider
og i tidens fylde ble et lite barn under mors hjerte
for å fri oss fra vår synd og skyld !

Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
hør det skriket som 
stiger opp fra Marias hjerte,
det hjerte som sverdet har gjennomboret,
hør skriket fra alle dem som fikk sine barn
knust av svik og synd og skyld.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi bekjenner at
det er vår synd og skyld
som drepte dem, 
din Sønn på korset
og alle barna i bøttene, 
det var vår selvhevdelse
som slepte Maria til Golgata og 
hennes søstre til abortklinikkene,
det var vårt svik som boret sverdet gjennom Marias hjerte,
det var vår tomhet, det store vakuum i vårt liv
som suget barnet ut av hennes omsorg.
Far, la oss ikke dø i denne synd !
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi bekjenner at
barnet under mors hjerte
er en sannhet fra deg, og at det er
vår løgn som dreper barnet. Vi ber deg 
for alle mødre som bærer barnet i sitt liv, at du
må gi dem mot og kraft til å holde fast på
sannheten når de møter løgnens makt.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi ber om at du 
må verge mor og barn
mot den mishandling og voldtekt
som blir utført ved våre offentlige sykehus. 
Vi ber om at du må sende ut sannhetens Ånd og 
avsløre den offentlige løgn som bærer
vår konges navnetrekk.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi ber om at det
ikke lenger må lykkes
for våre myndigheter og kirkeledere
å manipulere med ditt ord. Vi ber om at du må
åpenbare din nidkjærhet for det menneske du har
skapt i ditt billede, og gjøre livets lov
gjeldende mot lov om 
"selvbestemt" abort.
Herre, hør vår bønn !

Far i himlen,
vi ber om at du
må trøste alle dem som
nå gråter over sine barn fordi dette
store sviket gjorde dem svake så de ga etter
for den lettvinte løsningen. Vi ber om at
du må gi dem Marias levede tro
- troen på barnet i Marias liv,
så de kan unnfange det evige livet.


Herre, hør vår bønn !
Børre Knudsen

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 24 of 68
© 2024 abort.no