La dem få en grav!

I stedet for å skylle barna ned i toalettet,

kunne dem i det minste fått en grav.

Active Image
 Active Image
 
 

 Husk døden!

-- der er en himmel å nå og et helvete å unnfly!