Ja til livet prestene!

Børre Knudsen

Per Kørner

Ludvig Nessa

Arne Thorsen

Olav Berg Lyngmo

Finn Indrebø

Einar S. Bryn