Troen kommer av hÝrelsen!
Saturday, 10 March 2007
Land, land, land, hÝr Herrens ord!