Kandidatene
Stem på oss!
For da stemmer du på livet!
  Styret:
   Formann: Ludvig Nessa
   Nestformann: Per Kørner
   Generalsekretær: Ivar Kristianslund
Her kommer våre kandidater fylkesvis: