Våre kampsaker
Wednesday, 22 July 2009

Abort-motstanderne

Vi kjemper for:

1. De minste av de små: 
    Barna i mors liv
2. Den minste samfunnscelle: 
    Familien
3. Et av de minste land i verden: 
    Israel
4. Forkynnelse i skolen: 
    Bibel, bønn og salmesang
5. Kristen forankring av skole, kirke og stat 
i samsvar med
     Grunnloven

Vi kjemper mot:

1. Drap av barn i mors liv

2. Ødeleggelse av familien

3. Utslettelse av jøder

4. Fjerning av Gud fra skole, kirke og samfunn

5. Avkristning av Grunnloven

 Så sier Herren:

“I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg 
har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og
forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan
få leve!" 5.Mos.30,19
Last Updated ( Wednesday, 22 July 2009 )