Sample Image
 

Polls

Denne siden var ....
 
Home
Politikk uten Gud PDF Print E-mail
Thursday, 12 July 2012

All makt i denne sal!

Dette ble sagt av statsminister Johan Sverdrup i 1884. I dette året ble parlamentarismen forsøkt innført i Norge, og Kongen mistet gradvis sin makt. Makten ble flyttet fra Kongen til Stortinget.

Den 21. mai 2012 forsøkte det norske Stortinget endog å fravriste kongenes Konge makten. Paragraf  2 i Grunnloven ble forandret. De ti Guds bud skal ikke lenger være den grunnvollen norsk lovgivning bygger på. Hjørnestenen, Kvite Krist, ble  fjernet. Det norske hus står for fall.

«Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!»                                                             Ludvig Nessa
Last Updated ( Thursday, 12 July 2012 )
 
Next >

Login Form


Lost Password?

Who's Online

We have 1 guest online
© 2024 abort.no